Disclaimer

Disclaimer

Baby FairĀ is onderdeel van Organisatiebureau HOP B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling en inhoud van de Baby Fair-website en de e-mailnieuwsbrief. Het kan echter voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van de Baby Fair-website en/of de e-mailnieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Baby Fair dat onderdeel is van Organisatiebureau HOP B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de inhoud van de website en/of de e-mailnieuwsbrief of uit de tijdelijke onmogelijkheid om de website of de nieuwsbrief te kunnen raadplegen.

Voor zover op de website of in de elektronische nieuwsbrief naar derden wordt gelinkt is Baby Fair onderdeel van Organisatiebureau HOP B.V. evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de door die derden verstrekte informatie en/of geleverde diensten.

De inhoud van de Baby Fair-website en van de e-mailnieuwsbrief is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit de inhoud, ook niet het Baby Fair-logo, mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt in welke vorm en/of op welke wijze dan ook. Toestemming kan worden gevraagd bij het hoofd communicatie van Baby Fair dat onderdeel is van Organisatiebureau HOP B.V.